aktuality

INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 1. 9. 2021

Návrat dítěte ze země s velmi vysokým a extrémním rizikem nákazy.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-CR-s-ucinnosti-od-1-9-2021.pdf

Pečující osoba má za povinnost informovat vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

„Česká republika navíc požaduje,
aby osoby (s výjimkami), které cestují hlavně do zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem
nákazy informovaly předem o této skutečnosti své zaměstnavatele (u dětí či studentů školy
a školky), protože po návratu ČR zejména ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy
je omezen volný pohyb na území, včetně nemožnosti chodit do zaměstnání/školy či školky
a toto omezení je shledáváno jako efektivně nastavené.“

Pravidla pro děti do 6 let v mateřských školách

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

 • V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí
  přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání
  pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
 • Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp.
  s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou
  automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
  I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit
  povinnost samoizolace.
 • Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro
  všechny osoby vracející se ze zahraničí.