Úplata za školní stravování

 

Úplata za školní stravování
Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. Stravovna se řídí finančními limity Kč/den.
Dítě má právo odebrat denně jeden oběd a dvě doplňková jídla (svačiny) za cenu finančního limitu, pokud je v mateřské škole fyzicky přítomno.
Podle zákona 561/2005 § 122 strávník v době nemoci nebo volného dne nemá právo na sníženou cenu jídla.

                                                                                                      

Cena jídel      

děti od 3 do 6 let věku                            

svačina – 9,- Kč

oběd – 22,- Kč

odpolední svačina 9,-Kč

 děti, které v daném školním roce dovrší 7 let           

svačina 9,- Kč

oběd 24,- Kč

odpolední svačina 9,- Kč

                                

 

Vydávání jídel

Dopolední svačina      8.30 – 9,00

Oběd         11.30 – 12.00

Odpolední svačina   14.30 – 15.00

 

 Neodhlášené obědy v prvním dni nemoci se vydávají ve 12.00 hodin.

Odhlašování a přihlašování

Odhlašování a přihlašování je možné osobně v mateřské škole nebo telefonicky na čísle 386 362 161 nejpozději do 9,00 hodin den předem. 

Pokyny k platbě

Stravné se platí (společně se školným) na daný měsíc, případné přeplatky budou vráceny v srpnu.

Termín splatnosti je 20. den v měsíci.

Číslo účtu : 51-8913150237/0100