Režim dne

Režim dne

Mateřská škola Žár má provoz od 6.30 do 16.00 hodin.

Denní řád je pružný, vychází z potřeb dětí, pevně je dán pouze maximálně tříhodinový interval mezi jídly.

Program dne může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí.

Během dne je zajištěn pitný režim.

Pobyt venku je každodenní (při nepříznivém počasí – silný vítr, déšť, mlha, teplota pod – 10°C-  máme program ve třídě).

Denní režim

6, 30 – 8,00: příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům (žádáme příchod do 8.00). Volné činnosti i aktivity dětí řízené pedag. pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost

 

8,00 – 9,30:  pohybové aktivity, osobní hygiena a svačina, řízené činnosti zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj

 

9,30 – 11,30  : pobyt venku, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem

 

11,30 – 12,15  :  hygiena, oběd,

 

12,00 – 14,30 : hygiena, příprava na odpočinek, spánek a odpočinek dětí (odpočinout si chodí všechny děti, po poslechu pohádky je dětem s nižší potřebou spánku nabídnuta jiná odpočinková činnost např. prohlížení knih).

 

14,30 – 15,00 : vstávání, hygiena, svačina

 

15,00 – 16,00  : volné činnosti a aktivity dětí zaměřené na hry, pohybové aktivity a zájmovou činnost dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě, odchod dětí

 

Doba vyzvedávání dětí z MŠ

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12.00-12,15 hod.

Po spaní vyzvedávejte děti po 15.00 hod.