Organizace roku

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna.

V době školních prázdnin může být provoz MŠ omezen po dohodě se zřizovatelem, o omezení či přerušení provozu budou rodiče v dostatečném předstihu informováni.

MŠ je uzavřena během vánočních prázdnin, v čase letních prázdnin se MŠ uzavírá zpravidla na 6 týdnů.

Během roku se snažíme dětem nabídnout dostatek zážitků plynoucích nejen z činností probíhající v prostorách MŠ:

* Do MŠ jezdí divadla s pohádkami nebo písničkami a také naše školka jezdí do Trhových Svinů na divadelní a filmová představení.

* Dle nabídky v okolí jezdí MŠ na výstavy i zábavné výukové programy (Nové Hrady, Trhové Sviny, České Budějovice).

* Podnikáme výlety za přírodou a zvířátky (Rejta, ZOO Hluboká, Nové Hrady)

* Pořádáme akce (nejen) pro rodiče (rozsvícení vánočního stromu, lampiónový průvod, vánoční a velikonoční dílny apod)

* Pro děti jsou připravovány programy podle  Školního vzdělávacího programu, akce vycházející z tradic (Mikulášká besídka, pálení čarodějnic atd.) i netradiční oslavy během roku (Dětský den, dětská olympiáda, spaní ve školce aj.)