Adaptační program

Adaptační program slouží k nastavení si pravidel při docházce dítěte do mateřské školy v jeho prvních dnech.

Učitelka a personál uplatňují adaptační režim po celý měsíc září a s každým nástupem nového dítěte, pokud rodiče zvolí jeho nástup v pozdější době.
Je důležitá komunikace s učitelkami a respektování individuality dítěte.

Při dlouhodobém přetrvávání potíží s adaptací, může být doporučen pedagogem odklad docházky do MŠ.

Pravidla pro účastníky adaptačního programu:

 • Do MŠ mohou pouze děti zdravé.
 • Rodič i dítě se přezují, dodržují hygienická pravidla.
 • Rodič má nad svým dítětem po celou dobu dozor – nenechává zde dítě samotné!
 • Rodič nezasahuje učitelce do vzdělávacích, ani výchovných aktivit.
 • Rodič okoukává praktiky školy, režim, snaží se dítě vést k napodobování

K čemu by měli rodiče vést dítě před nástupem do mateřské školy, aby mu usnadnili přechod z rodinného, domácího prostředí  do MŠ:

 • zvládat alespoň částečně sebeobsluhu při svlékání a oblékání, zouvání a obouvání
 • sedět po dobu jídla u stolu, používat lžíci, pít z hrnečku
 • umývat si ruce a utírat se do ručníku
 • chodit po schodech s přidržováním se zábradlí
 • snažit se uklízet si po sobě hračky
 • reagovat na pokyny (např. počkat, sednout si, přijít…)
 • používat toaletu z vlastní iniciativy – dítě s plenkami nelze přijmout do MŠ

Doporučený postup při adaptaci dítěte na pobyt v MŠ:

1Rodiče se spolu s dítětem účastní dění ve třídě, zapojují své dítě do her a činností. Jedná se asi o hodinu denně, dle potřeb dítěte, postupně se doba prodlužuje.

2) Rodiče předají dítě učitelce a odcházejí, doba jejich nepřítomnosti se postupně prodlužuje

U dítěte, které si zvyká pomaleji, je třeba domluva individuálního průběhu adaptace.