Co nás čeká v listopadu

V úterý 5. listopadu pojedeme do Trhových Svinů na divadelní představení „Maxipes Fík“

 V pátek 8. listopadu se půjdeme podívat na výlov rybníku Žár – prosíme připravte dětem vhodnou obuv a oblečení

 V pondělí 18. listopadu proběhnou v MŠ tvořivé vánoční dílny (budeme vyrábět výrobky na jarmark), začínáme v 16.00

 V úterý 19. listopadu  proběhne v MŠ vánoční focení (v případě zájmu o focení dětí, které MŠ nenavštěvují je nutná domluva předem s paní učitelkou)

Rozsvícení vánočního stromu je z technických a organizačních důvodů přesunuto na první pondělí v prosinci (2. 12. od 16,30)