Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti

/zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana/

Zápis bude probíhat dne 13. 7. 2022 ve 13hodin v Mateřské škole Žár.

Potřebné podklady a informace k zápisu do MŠ najdete v záložce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.