OZNÁMENÍ

Provoz mateřské školy je od pondělí 23. 3. 2020 přerušen. Se zřizovatelem bylo projednáno.

Informace o možnostech a podmínkách zajištění péče v době přerušení provozu: OČR vystaví Mateřská škola v pátek 20. 3. O předání formuláře budou zákonní zástupci dítěte informováni telefonicky v odpoledních hodinách (od 16,30 hodin v pátek 20.3. ) Finančně hrazené hlídání a poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s ohledem na současný stav nelze nabídnout. Jsou zřízeny krizové MŠ pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou členy IZS.

od pondělí 16. 3. bude provoz MŠ omezený.

Děti vyzvedávejte po obědě (v čase 12.-12,15) nebo dle domluvy.

Zároveň upozorňujeme, že z důvodů nepříznivého vývoje epidemiologické situace, může dojít i k tomu, že MŠ bude uzavřená. Pokud tato situace nastane, budeme vás informovat telefonicky.

. .

Plánované akce po zbytek školního roku (další akce přibydou podle aktualní nabídky)

24. 3. ZUŠ v mateřské škole

26. 3. projektový den „Seznámení s řemesly“

6. 4. Velikonoční dílny v MŠ od 16.00

21. 4. Návštěva keramické dílny

29. 4. Májka

30. 4. divadlo Sluníčko s pohádkou „Včelí medvídci“

5. 5. besídka nejen pro maminky v MŠ

6. 6. setkání v Trhových Svinech (stavíme se Sevou)

12. 5. projektový den v“Život broučka“

20. 5. divadelní představení v Jindřichově Hradci “ O čarodějnici Xsíxsáře“

4. 6. představení ZUŠ v Trhových Svinech

16. 6. výlet pro předškoláky (akce MAP), ostatní děti čeká výlet po okolí

25. 6. rozloučení s předškoláky